Ngày: Tháng Tư 13, 2022

[Vĩnh Phúc] Nhân Viên Bảo Vệ Tiền Sảnh/Tòa Nhà – Xoay Ca 8,12 tiếng

Mô tả công việc · Hướng dẫn Nhân viên, Khách hàng ra vào Tòa nhà · Hướng dẫn Nhân viên, Khách hàng để xe đúng nơi quy định. · Đảm bảo an toàn, an ninh Tòa nhà theo nội quy.

Read More

Nhân Viên Bảo Vệ Khách Sạn

Mô tả công việc – Thực hiện công việc bảo vệ cho Khách sạn – Điều phối, tổ chức phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố sảy ra. – Hướng dẫn chỗ đậu xe, sắp xếp xe và trông

Read More